PL

Dr n. med. Joanna Wypych

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1998 - 2014 pracowała jako nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Obecnie pracuje w Szpitalu Wojewódzkim COPERNICUS, gdzie pełni funkcję ordynatora Oddziału Gastroenterologii Dorosłych. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz z gastroenterologii. 

 

Pracę doktorską, obronioną w 2002 roku, poświęciła problemowi rozpoznawania i leczenia nieswoistych zapaleń jelit. Posiada doświadczenie kliniczne w prowadzeniu chorych z różnymi postaciami nieswoistych zapaleńjelit.

 

Autorka publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób jelit, członkini sekcji jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz ECCO (European Crohn Colitis Organisation)