PL

Dr. n. med. Dorota Purzycka Bohdan

specjalista dermatologii i wenerologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii, Wenerologii  i Alergologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami medycyny w języku polskim i angielskim.

 

W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą badań immunologicznych i genetycznych nad patogenezą łuszczycy. Autorka i współautorka licznych publikacji pełnotekstowych w czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology – EADV). Stypendystka EADV. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach zawodowych stale podnosząc swoje kwalifikacje.