PL

Leczenie szczelin odbytu

Leczenie szczelin odbytu

Szczelina odbytu (fissura ani, anal fissure) jest bolesnym, podłużnym pęknięciem (rozerwaniem, ubytkiem) błony śluzowej końcowego odcinka kanału odbytu, w 75% położona jest w linii środkowej tylnej. Objawami szczeliny odbytu jest ból i krwawienie po oddaniu stolca. Nasilenie bólu może być różne – od silnego do ledwo wyczuwalnego. Ból utrzymuje się do kilku godzin po oddanym stolcu.

 

Drugim objawem szczeliny w fazie ostrej jest krwawienie, w postaci zauważalnej przez chorego świeżej krwi na stolcu lub śladów krwawienia na papierze toaletowym. Uważa się powszechnie, że szczelina ostra może zagoić się samoistnie w ciągu kilku dni, jeżeli natomiast utrzymuje się przez około 6 tygodni, przechodzi w tzw. fazę przewlekłą

 

Obecnie uważa się, że w każdym przypadku szczelina odbytu powinna być najpierw leczona zachowawczo, a dopiero w razie niepowodzenia można rozpatrywać leczenie operacyjne.

 

Leczenie zachowawcze

  • Maść nitroglicerynowa
  • Maść z blokerem kanału wapniowego
  • Iniekcja toksyny botulinowej A

 

Leczenie operacyjne

  • Uważa się obecnie, że najlepsze efekty uzyskuje się, wykonując sfinkterotomię boczną zamkniętą, czyli częściowe przecięcie mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu

 

Do zabiegu nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Niemniej jednak w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych należy, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, odstawić je na kilka dni przed planowanym zabiegiem