PL

Lek. med. Cezary Płatkowski

specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1994 roku. Od 1996 roku pracował jako asystent a następnie po uzyskaniu tytułu specjalisty z chirurgii ogólnej jako starszy asystent oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Miejskiego w Gdyni.

 

W latach 2004 do 2007 pełnił również funkcję Kierownika Pracowni Endoskopowej tamtejszego szpitala. Od 2007 pracuje jako straszy asystent w Szpitalu COPERNICUS w Gdańsku na Oddziale Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Żywienia. Dodatkowo w latach 2007 - 2014 pełnił tam funkcję Koordynatora Pracowni Endoskopowej.  

 

W kwietniu 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. Posiada uprawnienia do wykonywania  wszelkich procedur endoskopowych  wydane przez Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz badań kolonoskopowych wydanym przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne.