PL

Lek. med. Wiesław Nowobilski

specjalista chirurgii ogólnej

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1983 roku. Od 1984 roku pracuje jako asystent i następnie po uzyskaniu tytułu specjalisty 1987 roku i specjalisty II stopnia w 1991 roku z chirurgii ogólnej jako starszy asystent oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Miejskiego w Gdyni, w latach 1998-2000 pełniąc również funkcję dyrektora szpitala.  

 

Od 2007 pracuje jako straszy asystent w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku w Oddziale Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Żywienia oraz jako Koordynator Bloku Operacyjnego. Jest członkiem polskich i europejskich naukowych towarzystw chirurgicznych i gastroenterologicznych.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w endoskopii przewodu pokarmowego potwierdzone certyfikatem wydanym przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, nadającym uprawnienia do wykonywania  wszelkich procedur endoskopowych.