PL

Mgr Dorota Dymecka

manager

Dorota Dymecka – absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej. Doświadczenie zawodowe w pracach naukowo badawczych(Instytut Chemii i Techniki Jądrowej), w administracji samorządowej oraz w zarządzaniu w spółkach z kapitałem zagranicznym, poparte dodatkowym wykształceniem.

 

Studia Podyplomowe:

rok 2004 -„Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim”, SGH Warszawa,
rok 2011 -„Zarządzanie w ochronie zdrowia”, Uniwersytet Warszawski
rok 2012 -„Fundusze strukturalne Unii Europejskiej”, Uniwersytet Warszawski.