PL

Prof. Dr hab. Barbara Kamińska

Specjalista pediatrii i gastroenterologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach do chwili obecnej pracownik naukowo- dydaktyczny Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 roku do chwili obecnej Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed, gdzie zatrudniona jest od 1970 r.

 

Klinika mieści się w Szpitalu Copernicus w Gdańsku, gdzie pełni funkcję ordynatora Klinicznego Oddziału Pediatrii. Jest Konsultantem regionalnym woj. pomorskiego ds. pediatrii. Profesor tytularny, specjalista pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.  Wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka ponad 350 publikacji naukowych, głównie z dziedziny gastroenterologii i pediatrii.
Prezes oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz wielu innych towarzystw naukowych.

 

W 1987 r. przyczyniła się w głównej mierze do utworzenia w Klinice pierwszej na Wybrzeżu Pracowni Endoskopii Dziecięcej. Członek komitetów redakcyjnych oraz recenzent wielu czasopism lekarskich.
W Uczelni pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich w kadencji 2008- 2012, obecnie członek wielu Komisji Senackich i Uczelnianych GUMed.  Odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi z których najbardziej sobie ceni nadane przeszło 40 lat temu odznaczenie Przyjaciel Dziecka - przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dziecka .