PL

Profilaktyka raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest drugim co do częstości występowania nowotworem u ludzi. Rozwija się podstępnie, zbyt późne rozpoznanie choroby uniemożliwia jej radykalne wyleczenie.

 

Podstawową role we wczesnym wykrywanie raka jelita grubego lub jego zapobieganiu odgrywają badania profilaktyczne. Spośród badań profilaktycznych największe znaczenie ma kolonoskopia.

 

Badanie to pozwala na wykrycie wczesnego, bezobjawowego raka lub łagodnych zmian polipowatych (nadających się do endoskopowego usunięcia), z których rak może się dopiero rozwinąć.

 

Profilaktyczna kolonoskopia zalecana jest u wszystkich osób po 50 roku życia, zaś u pacjentów z rodzinnym obciążeniem rakiem jelta grubego badanie to należy przeprowadzić po 40 roku życia i powtarzać co 5 lat.