PL

Wycinanie łagodnych i nowotworowych zmian skóry z zastosowaniem tzw. plastyki miejscowej, korekcja blizn.

Wycinanie łagodnych i nowotworowych zmian skóry

Kaszaki, tłuszczaki, znamiona, ale także wybrane, niezbyt duże zmiany nowotworowe skóry mogą być z powodzeniem leczone chirurgicznie poprzez ich wycięcie w znieczuleniu miejscowym. Niekiedy powstały po wycięciu ubytek (rana) ze względu na swoje umiejscowienie, np. na twarzy lub ze względu na wielkość, wymagają zamknięcia (zeszycia) z użyciem sposobów stosowanych w chirurgii plastycznej, zwanych plastyką miejscową.

 

Podobnie można redukować i poprawiać wygląd blizn. Do sposobów takich należy przesunięcie tkanek z bezpośredniego sąsiedztwa (plastyka płatowa) lub pokrycie rany przeszczepem skóry pobranej od tego samego pacjenta. Jeśli wycinane zmiany budzą jakiekolwiek wątpliwości, a najczęściej są one podejrzane o charakter nowotworowy, zawsze są wysyłane do badania histopatologicznego.